Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Các hệ thống nhúng - CH10 (CNTT)

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10-CNTT nghỉ môn Các hệ thống nhúng do Thầy Nguyễn Tất Bảo Thiện phụ trách váo sáng thứ bảy ngày 11/6/2016.

Trân trọng./.