Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Thông báo thời khóa biểu lớp CH11, CH10 đợt 2

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11 thời khóa biểu chính thức (theo file đính kèm). - Lớp cao học khóa 10 đợt 2 ngành Khoa học máy tính học môn Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề do Thầy Đỗ Văn Nhơn phụ trách cùng với cao học khóa 11 (lịch học đính kèm). - Lớp cao học khóa 10 đợt 2 ngành Công nghệ Thông tin học môn Toán do Thầy Dương Tôn Đảm phụ trách cùng với cao học khóa 11 (lịch học đính kèm). Ghi chú: Anh/Chị học viên cao học khóa 11 ngành Công nghệ Thông tin có thể đăng ký học chung môn triết với lớp cao học khóa 11 ngành Khoa học máy tính. Trân...

Thông báo điều chỉnh lịch thi dự kiến CH10-CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10 ngành CNTT lịch thi dự kiến có điều chỉnh như sau: - Môn Pháp chứng số trên máy tính và mạng : 21/8/2016 - Môn Công nghệ internet of things hiện đại: 13/8/2016 - Môn Hệ hỗ trợ quyết định: 13/8/2016 - Môn Các hệ thống nhúng: 27/8/2016 Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo thay đổi giờ dạy môn Các Hệ Thống Nhúng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên lịch học môn Các hệ thống nhúng lớp CH10_CNTT do Thầy Nguyễn Tất Bảo Thiện phụ trách có thay đổi như sau: Lớp sẽ học thêm các buổi : 15/7( tối thứ sáu), 18/7(tối thứ hai), 19/7(tối thứ ba) Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo học bù môn Công nghệ Internet of things hiện đại

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên: lớp Công nghệ Internet of things hiện đại cho lớp cao học khóa 10 ngành CNTT do Thầy Lê Trung Quân phụ trách sẽ dạy bù một buổi vào chiều thứ bảy ngày 09/7/2016 bắt đầu lúc 13g30. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo nộp đơn chuyển sang học tự túc cho khóa 9

Hiên nay, Khóa 9 đã hết hạn đào tạo chính thức. Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 9 đợt 1 (nhập học tháng 8 năm 2014) và đợt 2 (nhập học tháng 12 năm 2014) nộp đơn gia hạn (theo mẫu) để Nhà trường xem xét gia hạn thời gian học tập theo qui định. Phòng đề nghị Anh/Chị học viên khẩn trương hoàn tất thủ tục, những trường hợp không nộp đơn, hoặc nộp trễ xem như tự ý thôi học và sẽ không được xét gia hạn. Thời gian hết 1.5 năm chính thức : - Khóa 9 đợt 1: hết hạn chính thức vào tháng 02 năm 2016, gia hạn đến tháng 8 năm 2017 - Khóa 9 đợt 2: hết hạn chính thức vào...

Thông báo nhắc nhở đóng học phí CH9, CH10

Theo thông báo số 16/TB-ĐHCNTT-KHTC ngày 01 tháng 04 năm 2016 của Phòng Kế hoạch Tài chính về việc thu phí đào tạo trình độ Thạc sĩ, thời hạn học viên phải hoàn tất: ngày 12 tháng 4 năm 2016 (đính kèm thông báo). Tuy nhiên, hiện nay theo thống kê của Phòng Kế hoạch Tài chính một số học viên khóa 9, 10 vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí (danh sách đính kèm). Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị Anh/Chị cố gắng sắp xếp, khẩn trương hoàn tất nghĩa vụ học phí như qui định. Hạn cuối: thứ sáu ngày 24 tháng 6 năm 2016. Mọi thông tin phản hồi, các bạn liên hệ địa chỉ mail của Cô Vy (Phòng KH-TC) : vylvtt@...

Thông báo học bù môn Pháp chứng số trên máy tính và mạng-CH10 CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10-CNTT: Lớp học môn Pháp chứng số trên máy tính và mạng do Thầy Đàm Quang Hồng Hải phụ trách vào tối thứ năm các ngày 16, ngày 23 và tối thứ hai 27 tháng 6 năm 2016. Lớp sẽ nghỉ vào tối thứ hai ngày 20 tháng 6 năm 2016. Trân trọng./.

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ