Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Khẩn! Thông báo về việc gặp mặt trao đổi với học viên cao học

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 9 buổi trao đổi với PGS.TS Nguyễn Phi Khứ - Trưởng phòng ĐTSĐH&KHCN về những vấn đề thực tiễn liên quan đến việc làm luận văn cao học. Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các Anh/Chị học viên sắp xếp tham dự đầy đủ để giúp định hướng làm tốt luận văn của mình. Thời gian: 8g00 ngày thứ bảy ngày 27 tháng 2 năm 2016. Địa điểm: Phòng 104, 133G Nguyễn Chí Thanh, P9, Q5. Ghi chú: Học viên cao học khóa 10 có thể tham dự buổi trao đổi nếu không có lớp học. Trân trọng./.

Thông báo học phí cao học khóa 10 lần 2

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10 thông báo đóng học phí của phòng Kế hoạch Tài chính theo file đính kèm. Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị Anh/Chị học viên hoàn thành việc đóng học phí theo qui định đến hết ngày 22 tháng 2 năm 2016. Lưu ý: Những trường hợp không đóng học phí sẽ bị cấm thi. Trân trọng./. Phòng ĐTSĐH&KHCN

Khẩn! Thông báo nộp bổ sung đơn gia hạn học tập khóa 8

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 8 chưa nộp đơn gia hạn (file đính kèm) nhanh chóng nộp đơn gia hạn (Biểu mẫu số 15) cho Phòng để hoàn tất thủ tục học tập trong thời gian từ ngày 17/2/2016 đến hết ngày 22/2/2016. Lưu ý: Những trường hợp không nộp đơn xem như tự ý thôi học. Trân trọng./.

Thông báo nghỉ học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10 ngành CNTT nghỉ môn Phương pháp nghiên cứu khoa học do Thầy Đỗ Phúc phụ trách ngày thứ bảy 23/01/2016, lớp sẽ học các buổi như sau: - Tối thứ ba: 19/01/2016 và ngày 26/01/2016 - Chiều thứ bảy: 30/01/2016 Trân trọng./.

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ