Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù môn Pháp chứng số trên máy tính và mạng-CH10 CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10-CNTT:

Lớp học môn Pháp chứng số trên máy tính và mạng do Thầy Đàm Quang Hồng Hải phụ trách vào tối thứ năm các ngày 16, ngày 23 và tối thứ hai 27 tháng 6 năm 2016.

Lớp sẽ nghỉ vào tối thứ hai ngày 20 tháng 6 năm 2016.

Trân trọng./.