Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Thông báo lịch thi môn Các hệ thống nhúng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10-CNTT lịch thi môn Các hệ thống nhúng cụ thể như sau: - Thời gian: 13g30 chiều thứ bảy ngày 27 tháng 8 năm 2016. - Địa điểm: Phòng 101, 133G Nguyễn Chí Thanh, P9, Q5, TpHCM. Lưu ý: Anh/Chị học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Trân trọng./.

Thông báo lịch thi môn Pháp chứng số trên máy tính và mạng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10-CNTT lịch thi môn Pháp chứng số trên máy tính và mạng do Thầy Đàm Quang Hồng Hải phụ trách cụ thể như sau: - Thời gian: 8g00 -9g30 sáng chủ nhật ngày 21 tháng 8 năm 2016 - Địa điểm: Lầu 1, 133G Nguyễn Chí Thanh, P9, Q5. Trân trọng./.

Thông báo lịch thi môn Công nghệ Internet of things hiện đại và môn Hệ hỗ trợ ra quyết định

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10-CNTT lịch thi cụ thể như sau: - Môn Công nghệ Internet of things hiện đại do Thầy Lê Trung Quân phụ trách: 13g00 - 15g00 chiều thứ bảy ngày 13 tháng 8 năm 2016. - Môn Hệ hỗ trợ ra quyết định do Thầy Dương Minh Đức phụ trách : 15g00 - 17g00 chiều thứ bảy ngày 13 tháng 8 năm 2016. Lưu ý: Anh/Chị học viên mang thẻ học viên trình cán bộ coi thi, có mặt tại phòng thi đúng giờ. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo thời khóa biểu lớp CH11, CH10 đợt 2

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11 thời khóa biểu chính thức (theo file đính kèm). - Lớp cao học khóa 10 đợt 2 ngành Khoa học máy tính học môn Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề do Thầy Đỗ Văn Nhơn phụ trách cùng với cao học khóa 11 (lịch học đính kèm). - Lớp cao học khóa 10 đợt 2 ngành Công nghệ Thông tin học môn Toán do Thầy Dương Tôn Đảm phụ trách cùng với cao học khóa 11 (lịch học đính kèm). Ghi chú: Anh/Chị học viên cao học khóa 11 ngành Công nghệ Thông tin có thể đăng ký học chung môn triết với lớp cao học khóa 11 ngành Khoa học máy tính. Trân...

Thông báo điều chỉnh lịch thi dự kiến CH10-CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10 ngành CNTT lịch thi dự kiến có điều chỉnh như sau: - Môn Pháp chứng số trên máy tính và mạng : 21/8/2016 - Môn Công nghệ internet of things hiện đại: 13/8/2016 - Môn Hệ hỗ trợ quyết định: 13/8/2016 - Môn Các hệ thống nhúng: 27/8/2016 Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo thay đổi giờ dạy môn Các Hệ Thống Nhúng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên lịch học môn Các hệ thống nhúng lớp CH10_CNTT do Thầy Nguyễn Tất Bảo Thiện phụ trách có thay đổi như sau: Lớp sẽ học thêm các buổi : 15/7( tối thứ sáu), 18/7(tối thứ hai), 19/7(tối thứ ba) Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ