Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Thông báo lịch thi kết thúc môn lớp CH11 -CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11-CNTT lịch thi như sau: - Môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại do Thầy Lê Trung Quân phụ trách : 8g00 sáng thứ 7 ngày 26/11/2016. (P602) - Môn Công nghệ máy tính hiện đại do Thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách: 8g00 sáng chủ nhật ngày 27/11/2016. (102) Lưu ý: Anh/Chị học viên mang theo thẻ học viên trình cán bộ coi thi và có mặt đúng giờ. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch học môn Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10 ngành CNTT lịch học tiếp theo môn Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: - Ngày 19/11/2016: học buổi sáng thứ bảy - Từ ngày 26/11/2016 đến ngày thi: học buổi chiều thứ bảy Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch học môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10 lịch học tiếp theo của môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng: - Ngày 19/11/2016: học buổi chiều thứ bảy - Từ ngày 26/11/2016 đến ngày 17/12/2016: học buổi sáng thứ bảy Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch thi môn Toán

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch thi môn Toán cụ thể như sau: Thời gian: 8g 00 Sáng thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2016 Địa điểm: Phòng 101 (Lớp CH11 KHMT+CNTT), Phòng 102 (Lớp CH10 CNTT đợt 2 + Các bạn đăng ký học lại) Danh sách đăng ký học lại sẽ được cập nhật trước ngày 10/11/2016. Lưu ý: Anh/Chị học viên vui lòng đến đúng giờ và mang theo thẻ học viên trình cán bộ coi thi. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ