Skip to content Skip to navigation

Thông báo dời lịch học tại cơ sở Điện Biên Phủ

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến  Anh/Chị học viên các lớp cao học về việc dời lịch học tại cơ sở Điện Biên Phủ,  dự kiến đến ngày thứ hai 13/03/2017 sẽ bắt đầu lại. Mọi thông tin chi tiết về lịch học, Phòng sẽ có thông báo cụ thể sau.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN