Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm môn Công nghệ máy tính hiện đại-CH11 CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11-CNTT đã có điểm thi môn Công nghệ máy tính hiện đại do thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN