Skip to content Skip to navigation

Thông báo điều chỉnh lịch học sau đại học tại 291 Điện Biên Phủ

Do cần phải có sự sắp xếp lại phòng học để thích ứng với hiện trạng tại cơ sở mới. Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học về việc điều chỉnh lịch học tại cơ sở Điện Biên Phủ. Chuyện sắp xếp lại này tất nhiên sẽ gây bất tiện cho các Thầy, cũng như các bạn học viên, do đó rất mong các bạn thông cảm, và cùng hỗ trợ với Phòng ĐTSĐH&KHCN.

 Lịch học sẽ bắt đầu vào tối nay thứ 5 ngày 16/3/2017 tại cơ sở 291- Điện Biên Phủ- Quận 3- TPHCM.

Thời khóa biểu cụ thể như sau:
 
Các lớp tối thứ 5 do Thầy TS. Ngô Đức Thành phụ trách, thứ 6 do Thầy TS. Lê Đình Duy phụ trách học bình thường (Phòng 5.3 tầng 5)
 
Sáng thứ bảy: lớp Thầy TS. Nguyễn Minh Sơn phụ trách học bình thường (Phòng 5.1 tầng 5), lớp Thầy TS. Bùi Văn Mưa phụ trách nghỉ tuần này ngày 18/3/2017.  Bắt đầu từ tuần sau lớp Thầy TS. Bùi Văn Mưa phụ trách chuyển sang học tối thứ bảy từ ngày  25/3/2017. (Phòng 5.3 tầng 5)
 
Chiều thứ bảy: lớp Thầy PGS.TS Đỗ Văn Nhơn phụ trách bắt đầu ngày 18/3/2017 học bình thường (Phòng 5.1 tầng 5), lớp Thầy TS. Phạm Văn Hậu phụ trách tạm nghỉ hai tuần, ngày 01/4/2017 sẽ bắt đầu học lại.
 
Sáng chủ nhật lớp Thầy TS. Nguyễn Tuấn Đăng phụ trách bắt đầu ngày 19/3/2017 học bình thường.
 
Tối thứ hai: lớp Thầy TS. Nguyễn Văn Vũ phụ trách bắt đầu ngày 20/3/2017 học lại bình thường
 
Tối thứ tư: lớp Thầy PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn phụ trách bắt đầu ngày 22/3/2017 học bình thường, lớp Thầy TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh phụ trách học hai buổi ngày 22/3/2017 và ngày 05/4/2017 sẽ kết thúc, lớp Thầy TS. Lê Trung Quân phụ trách học hai buổi ngày 29/3/2017 và ngày 12/4/2017 sẽ kết thúc.
 
Trân trọng thông báo
Phòng ĐTSĐH&KHCN