Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10-CNTT đã có điểm thi môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao do Thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh phụ trách. Anh/Chị vui lòng truy cập trang web để biết thông tin điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN.