Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ - bù

Thông báo nghỉ môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11, 12 ngành KHMT nghỉ môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng do Cô Nguyễn Hoàng Tú Anh phụ trách vào sáng mai ngày 23/9/2017 do Cô bận công tác đột xuất. Các Anh/Chị học viên đăng ký học Môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng vui lòng truy cập vào moodle: https://courses.uit.edu.vn/sdh/course/view.php?id=240 để xem tài liệu và phân nhóm. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo nghỉ môn Triết ngày 17/9/2017

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11, 12 nghỉ môn Triết vào chiều chủ nhật tuần này ngày 17/9/2017 do Thầy bận công tác đột xuất. Anh/Chị học viên truy cập link: https://drive.google.com/open?id=0B-jDvlqd5SJxZzh0SjAzYUxBOGM để download bài giảng và đề cương. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo nghỉ - bù