Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn các Hệ thống nhúng ngày 18/4/2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn các Hệ thống nhúng do Thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách vào sáng chủ nhật ngày 18/4/2021.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN