Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Công nghệ phần mềm tiên tiến tối ngày 29/4/2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Quý Thầy/Cô và Anh/Chị học viên nghỉ môn Công nghệ phần mềm tiên tiến do Thầy Nguyễn Văn Vũ phụ trách tối ngày  29/4/2021, ba tuần tiếp theo học bình thường.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN