Skip to content Skip to navigation

Thông báo tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

Thân gửi các Anh/Chị học viên

Trước tình hình và diễn biến phức tạp của bệnh COVID-19, Phòng ĐTSĐH&KHCN gửi đến các Anh/Chị học viên thông báo số 

59/TB-ĐHCNTT - Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM.

Lưu ý:  Anh/Chị học viên khi đi học phải mang khẩu trang và rửa tay thường xuyên bằng dung dịch sát khuẩn.

Trân trọng thông báo

Phòng ĐTSĐH&KHCN

File đính kèm: