Skip to content Skip to navigation

Thời khoá biểu & Điểm thi

Thông báo lịch thi môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại, môn Hệ cơ sở dữ liệu tiên tiến

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo lịch thi như sau: - Môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại : thi tối thứ 7 ( 17g00-19g00 ngày 04/7/2020) - Môn Hệ cơ sở dữ liệu tiên tiến : Thi vấn đáp chiều chủ nhật (13g30 -18g00 ngày 05/7/2020) Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch thi chính thức môn Công nghệ phần mềm tiên tiến

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên lịch thi môn Công nghệ phần mềm tiên tiến cụ thể như sau: - Địa điểm : Phòng 5.1, 5.6 (Danh sách đinh kèm) - Thời gian : 17g00 - 18g30 Lưu ý: Anh/Chị học viên vui lòng có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) để trình cán bộ coi thi. Trân trọng Phòng

Thông báo mã code môn An toàn bảo mật thông tin

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên mã code môn An toàn bảo mật thông tin để các bạn tham gia thảo luận và báo cáo online trên Google Classroom bắt đầu vào tối nay thứ năm 11/6/2020. Tên lớp: CH 2020 - An Toàn Bảo Mật Thông tin Code tham gia lớp: wa7j7oz Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo mở môn Máy học trong xử lý dữ liệu y khoa

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên về việc mở môn mới ngành KHMT: Môn Máy học trong xử lý dữ liệu y khoa do TS. Lê Minh Hưng phụ trách. Anh/Chị vui lòng đăng ký môn từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/06/2020. https://bom.to/AbCNzz Thời gian học dự kiến : Tối thứ năm từ ngày 02/7/2020-08/10/2020 Lưu ý: Môn học đã đăng ký thì không được phép hủy, nếu tự ý hủy môn xem như môn học đó bị " Không điểm". Ngoài thời gian đăng ký trên thì danh sách các bạn đăng ký sau không được chấp nhận. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch báo cáo môn An toàn bảo mật thông tin

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên đã học môn An toàn bảo mật thông tin do Thầy Phạm Văn Hậu phụ trách sẽ tiến hành báo cáo online. Giảng viên sẽ có buổi thảo luận với lớp vào tối thứ năm ngày 11/6/2020 để trao đổi và tiến hành báo cáo từ ngày 18/6/2020. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang