Skip to content Skip to navigation

Thời khoá biểu & Điểm thi

Thông báo thời khóa biểu học kì 1 (2021-2022)

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên thời khóa biểu học kỳ 1 (2021-2022). Hình thức giảng dạy : online trên MS Team đến khi có thông báo mới , phòng học dự kiến khi học offline Thời gian đăng ký: 10/6/2021 - 13/6/2021 Lưu ý: Anh/Chị học viên phải hoàn tất học phí còn thiếu trước khi đăng ký học phần. Mọi thắc mắc về học phí vui lòng liên hệ cô Vy ( vylvtt@uit.edu.vn ), thắc mắc về thời khóa biểu và đăng ký học phần vui lòng liên hệ cuongvtk@uit.edu.vn Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch học online môn Ngôn ngữ học máy tính

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên môn Ngôn ngữ học máy tính sẽ bắt đầu học online trở lại trên MS Team vào tối ngày 18/5/2021. Môn này do cô Nguyễn Lưu Thùy Ngân phụ trách thay cô Nguyễn Thị Quý. Lớp Ngôn ngữ học máy tính: CS2202.CH1502 Code lớp là: hi6shnx Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang