Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù môn An toàn bảo mật thông tin

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch học bù của môn An toàn bảo mật thông tin lớp CH9, CH10-CNTT do Thầy Phạm Văn Hậu phụ trách:
Tối thứ năm ngày 07 tháng 1 năm 2016.

Trân trọng