Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Phương pháp nghiên cứu khoa học

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên lớp cao học khóa 10-CNTT nghỉ môn Phương pháp nghiên cứu khoa học do Thầy Đỗ Phúc phụ trách vào thứ bảy ngày 16/1/2016. Lớp học bù vào tối thứ ba ngày 19/1/2016 phòng 101.

Trân trọng./.