Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Thông báo lịch thi môn Triết, môn Toán, môn Ngôn ngữ học máy tính

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo- đến Anh/Chị học viên cao học lịch thi ngày 31/10/2015 các môn như sau: - Môn triết học: Lớp CH10 (KHMT+CNTT), lớp CH9 đợt 2 CNTT thi vào lúc 8g00 - 9g30 - Môn Toán: Lớp CH10 CNTT, lớp CH9 đợt 2 CNTT thi vào lúc 9g30 - 10g30 - Môn Ngôn ngữ học máy tính: lớp CH9 đợt 2 KHMT thi vào lúc 9g30 - 11g00 Lưu ý: Anh/Chị vui lòng mang theo thẻ học viên(CMND) để trình cán bộ coi thi, có mặt tại phòng thi 15 phút trước giờ thi. Trân trọng

Thông báo nghỉ các lớp cao học vào ngày 17-18/10/2015

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên về việc nghỉ các lớp cao học ngày 17-18/10/2015 nhằm thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học đợt 2/2015. - Môn Toán sáng thứ 7 : Thầy Dương Tôn Đảm phụ trách - Môn Triết chiều thứ 7 : Thầy Bùi Văn Mưa phụ trách - Môn Cơ sở dữ liệu nâng cao sáng chủ nhật : Thầy Nguyễn Đình Thuân phụ trách. Các lớp học sẽ dời lại một tuần theo thời khóa biểu. - Môn Triết sẽ học tối thứ 7 ngày 24 tháng 10 năm 2015 - Môn Cơ sở dữ liệu nâng cao sẽ thi vấn đáp cả ngày chủ nhật 25 tháng 10 năm 2015 Trân trọng

Thông báo học lại môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại -Khóa 10

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10 - CNTT bắt đầu học lại môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại do Thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách vào tối thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2015. Trân trọng

Thông báo nghỉ môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10-CNTT nghỉ môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại do Thầy Lê Trung Quân phụ trách vào tối thứ tư ngày 09/09/2015. Lớp sẽ học bù vào sáng chủ nhật ngày 13/ 9/ 2015. Trân trọng

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ