Skip to content Skip to navigation

Thông báo tuyển sinh Bậc Thạc sỹ và Tiến sỹ của Trường Đại học Hosei (Nhật Bản)

Kính gửi Anh/Chị học viên,

Trường Đại học Hosei (Nhật Bản) là đối tác với UIT. Trường Hosei đang tuyển sinh bậc Thạc sỹ, Tiến sỹ dành cho chương trình IIST. Số lượng: 02 người (bậc Thạc sỹ: 01, bậc Tiến sỹ: 01 người).

Anh/Chị học viên nào có quan tâm đến chương trình IIST, vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: hge@hosei.ac.jp.

Để biết thêm thông tin về chương trình IIST, mời Anh/Chị vui lòng xem các file đính kèm.

Phòng Đào tạo Sau Đại học & Khoa học Công nghệ gửi thông báo tuyển sinh này đến các bạn học viên có quan tâm để nộp hồ sơ dự tuyển.

Trân trọng
Phòng ĐTSĐH&KHCN

File đính kèm: