Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Về việc thay đổi thời gian báo cáo chuyên đề CNTT cho đợt vét K6, K7 (Khẩn)

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học về việc thay đổi thời gian báo cáo chuyên đề Công nghệ tri thức. Thời gian : sáng thứ ba ngày 14/7/2015. (7g30 - 11g40) Địa điểm : Phòng 102, 133G Nguyễn Chí Thanh, P9, Q5. Trân trọng

Thông báo lịch báo cáo khóa luận chuyên đề Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (K6,K7 vét)

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch báo cáo khóa luận chuyên đề Xử lý ngôn ngữ tự nhiên cụ thể như sau: - Thời gian : Sáng thứ sáu ngày 10/ 7 /2015 - Địa điểm: Phòng 101, 133G Nguyễn Chí Thanh, P9, Q5. Lưu ý: - Mỗi học viên chuẩn bị 03 quyển báo cáo cho Tiểu ban đánh giá chuyên đề (bìa mềm). Nộp slide báo cáo về mail cuongvtk@uit.edu.vn trước ngày 03/ 7/ 2015 để Phòng chuyển cho Tiểu ban đánh giá chuyên đề. - Sau buổi báo cáo học viên nộp 02 quyển bìa cứng màu xanh dương, chữ nhũ màu vàng. (Xem file cách thức trình bày khóa luận tốt nghiệp), và CD bài báo cáo...

Thông báo lịch báo cáo khóa luận chuyên đề Công nghệ tri thức

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch báo cáo khóa luận chuyên đề Công nghệ tri thức cụ thể như sau: - Thời gian : Sáng thứ sáu ngày 10/ 7 /2015 - Địa điểm: Phòng 102, 133G Nguyễn Chí Thanh, P9, Q5. Lưu ý: - Mỗi học viên chuẩn bị 03 quyển báo cáo cho Tiểu ban đánh giá chuyên đề (bìa mềm). Nộp slide báo cáo về mail cuongvtk@uit.edu.vn trước ngày 3 / 7 /2015 để Phòng chuyển cho Tiểu ban đánh giá chuyên đề. - Sau buổi báo cáo học viên nộp 02 quyển bìa cứng màu xanh dương, chữ nhũ màu vàng. (Xem file cách thức trình bày khóa luận tốt nghiệp), và CD bài báo cáo (sau...

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ