Skip to content Skip to navigation

Thông báo kết quả đề cương khóa luận đợt 1-2015

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học kết quả chấm đề cương khóa luận đợt 1 năm 2015 (Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-ĐHCNTT-ĐTSĐH về việc công nhận đề tài khóa luận cho học viên cao học đợt 1 năm 2015).

Căn cứ theo Quyết định, thời hạn làm khóa luận : 3 tháng từ ngày 21 tháng 7 năm 2015 đến ngày 21 tháng 10 năm 2015.

Thời gian tổ chức báo cáo dự kiến: tháng 11 năm 2015

Trân trọng