Skip to content Skip to navigation

Về việc thay đổi thời gian báo cáo chuyên đề XLNN TN cho đợt vét K6, K7 (Khẩn)

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học về việc thay đổi thời gian báo cáo chuyên đề Xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Thời gian : sáng thứ ba ngày 14/7/2015. (8g00 - 10g00) Địa điểm : Phòng 101, 133G Nguyễn Chí Thanh, P9, Q5. Trân trọng