Skip to content Skip to navigation

Thông báo nộp bài thu hoạch môn Chuyên đề nghiên cứu và ứng dụng CNTT- CH9 KHMT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 9- KHMT về việc nộp bài thu hoạch môn Chuyên đề nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ tri thức do Thầy Đỗ Văn Nhơn phụ trách.

Hạn nộp: ngày 17/ 7/ 2015

Trân trọng.