Skip to content Skip to navigation

Về việc thay đổi thời gian báo cáo chuyên đề CNTT cho đợt vét K6, K7 (Khẩn)

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học về việc thay đổi thời gian báo cáo chuyên đề Công nghệ tri thức. Thời gian : sáng thứ ba ngày 14/7/2015. (7g30 - 11g40) Địa điểm : Phòng 102, 133G Nguyễn Chí Thanh, P9, Q5. Trân trọng