Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời khóa biểu môn chung

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch học môn chung:

- Môn Toán : Lớp cao học khóa 10 - KHMT (đợt 1 và 2)

- Môn Triết : Lớp cao học khóa 10 đợt 2 (CNTT và KHMT)

Trân trọng