Skip to content Skip to navigation

Thông báo làm thẻ thư viện

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học về việc làm thẻ thư viện như sau:

1. Nếu học viên cần làm thẻ để đọc/Mượn tài liệu giấy tại Thư viện Trường thì không cần làm thẻ Thư viện mà chỉ cần mang Thẻ học viên đến mượn. Nếu mượn tài liệu bản giấy tại Thư viện Trung tâm thì cần đến trực tiếp Thư viện trung tâm để làm thẻ và tham gia lớp tập huấn.

2. Nếu muốn sử dụng tài liệu số tại Thư viện Trường thì Thư viện đang và sẽ phân quyền học viên vào xem các tài liệu số (hiện tại mới chỉ đưa lên Luận văn online, đang cập nhật thêm). Hiện tại không cần làm thủ tục gì thêm.

3. Nếu muốn sử dụng tài liệu số/Cơ sở dữ liệu điện tử mua từ nước ngoài tại Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM thì Học viên tải file (đính kèm) và làm theo hướng dẫn ghi trên Phiếu ( Ghi đầy đủ thông tin trên phiếu, scan ra gửi về mail Thư viện trung tâm HOẶC gửi Phiếu sau khi đã điền và ký về Thư viện Trường - Tất cả có hướng dẫn trên Phiếu).

Học viên có thể mang thẻ đến các Thư viện thuộc hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM để đọc tại chỗ, bao gồm các Thư viện (Thư viện ĐH Bách Khoa, Khoa học Tự nhiên, Nhân văn, Kinh tế-Luật, Quốc tế)

Phòng thông báo nếu Anh/chị học viên nào có nhu cầu sử dụng tài liệu số tại Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM vui lòng nộp phiếu đăng ký theo mẫu, Phòng sẽ chuyển phiếu xuống thư viện Trường từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/12/2015.

Trân trọng