Skip to content Skip to navigation

Thời khoá biểu & Điểm thi

Thông báo lịch học môn chung

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch học môn chung: môn Toán và môn Triết sẽ mở định kỳ vào tháng 8 và tháng 12. Nếu Anh/Chị nào muốn đăng ký học hoặc hủy bỏ trong học kỳ này, vui lòng làm đơn theo biểu mẫu số 9 và gửi về văn phòng sau đại học trước ngày 12 tháng 12 năm 2015. Trân trọng

Trang