Skip to content Skip to navigation

Thạc Sĩ

Thông báo Chương trình học bổng đại học và sau đại học tại Lào và Mông Cổ năm 2015

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến quý Thầy/Cô thông tin Chương trình học bổng bậc đào tạo đai học và sau đại học tại Lào và Mông Cổ năm 2015 . Thời hạn gửi hồ sơ đến ĐHQG-HCM: trước ngày 31/ 7/2015 (Thứ Sáu) . Chi tiết quý Anh/Chị vui lòng xem Công văn đính kèm. Phòng ĐTSĐH&KHCN xin thông báo đến Anh/Chị có quan tâm được biết. Trân trọng.

Trang

Subscribe to RSS - Thạc Sĩ