Skip to content Skip to navigation

Về việc triển khai học bổng Sau đại học ĐHQG-HCM năm 2020

Kính gửi Anh/Chị học viên

Phòng ĐTSĐH&KHCN có nhận được văn bản số 1006/ĐHQG-SĐH ngày, 08/06/2020 về việc :

Kế hoạch triển khai học bổng sau đại học của ĐHQG-HCM năm 2020 .

Anh/Chị quan tâm nộp hồ sơ theo kế hoạch.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

 

File đính kèm: