Skip to content Skip to navigation

Thông báo về chương trình học bổng toàn phần CHINA-AUN

Phòng ĐTSĐH&KHCN có nhận được thông tin về chương trình học bổng toàn phần CHINA-AUN SCHOLARSHIP 2020/2021 của chính phủ Trung Quốc. Phòng chuyển thông tin đến các học viên cao học quan tâm đăng ký tham gia.

Số lượng học bổng: 30 suất;

Đối tượng: sinh viên/nghiên cứu sinh bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ các ngành học bằng tiếng Trung Quốc hoặc tiếng Anh được công bố tại website: http://www.csc.edu.cn/studyinchina hoặc http://www.campuschina.org

Phạm vi học bổng: học phí toàn phần, chi phí chỗ ở, sinh hoạt phí, bảo hiểm sức khỏe.

Hạn chót nhận hồ sơ: 30/01/2020

Thông tin chi tiết, vui lòng xem thêm nội dung bên dưới và tại đây .

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN