Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bổng Toshiba, học bổng Pony Chung

Phòng ĐTSĐH&KHCN có nhận được các thông báo học bổng, đối tượng nhận là sinh viên và học viên cao học. Phòng thông tin để học viên cao học được biết và nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng:

1. Học bổng Toshiba: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/hoc-bong-toshiba-2020

2. Học bổng Pony Chung: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/hoc-bong-pony-chung-nam-2020

Ứng viên vui lòng nộp hồ sơ về Phòng A106 trước ngày 10/9/2020

Trân trọng 

Phòng ĐTSĐH&KHCN