Skip to content Skip to navigation

Thông báo “Giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM” năm 2019.

 

Nhằm khuyến khích sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh say mê nghiên cứu khoa học và phát huy năng lực tư duy sáng tạo, ĐHQG-HCM tiếp tục tổ chức “Giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM” năm 2019.

Theo quyết định số 1129/QĐ-ĐHQG ngày 18/10/2016 của ĐHQG-HCM về việc ban hành “Hướng dẫn tổ chức giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM”, Phòng ĐTSĐH&KHCN Thông báo "Giải thưởng công trình NCKH xuất sắc cho SV, HVCH, NCS ở ĐHQG-HCM" năm 2019 như sau:

Mỗi cá nhân/tập thể nếu thấy phù hợp với các tiêu chuẩn của Quy định xét chọn Giải thưởng vui lòng nộp hồ sơ đăng ký về Phòng ĐTSĐH&KHCN gồm:

- Đơn xin tham gia giải thưởng (theo mẫu);
- Thông tin kết quả công trình tham gia giải thưởng (theo mẫu);
- Công trình công bố hoặc sản phẩm sở hữu trí tuệ (giải pháp hữu ích, bằng phát minh sáng chế hoặc chứng nhận kết quả được ứng dụng để tạo ra sản phẩm có giá trị cho doanh nghiệp và địa phương);
- Minh chứng tạp chí đăng bài thuộc danh mục CSDL của ISI/SCOPUS;
- Minh chứng xếp hạng của SCImago cho tạp chí đăng bài;
- Giấy chứng nhận là Sinh viên/Học viên cao học/Nghiên cứu sinh.

Lưu ý: Sinh viên năm 4 đăng ký tham gia giải thưởng phải là sinh viên của trường chưa tốt nghiệp (tính từ tháng 10/2018 - 11/2019).

Mỗi cá nhân/tập thể đề xuất cần nộp 01 bộ hồ sơ và gửi tất cả các file qua địa chỉ email: qlsdh@uit.edu.vn

Hồ sơ tham gia xét chọn giải thưởng vui lòng gửi về Phòng ĐTSĐH&KHCN, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM trước ngày 26 tháng 11 năm 2019 để tiến hành xét chọn giải thưởng cấp ĐHQG-HCM.

Form đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEcUV2sEOUEeoAJlJG4SzYl3AR-txXoRwEXJwZ0-HtqkBNPQ/viewform

Trân trọng.
Phòng ĐTSĐH&KHCN.