Skip to content Skip to navigation

Thông báo mở môn Hệ cơ sở dữ liệu tiên tiến - Ngành HTTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên mở môn Hệ cơ sở dữ liệu tiên tiến (4TC) cho ngành Hệ thống thông tin  do Thầy PGS.TS Nguyễn Đình Thuân phụ trách. 

Thời gian: Tối thứ hai (30/12/2019-27/4/2020) Ghi chú: Nghỉ tết Nguyên đán từ 13/1/2020-02/02/2020

Địa điểm : 5.1

Anh/Chị vui lòng đăng ký môn học từ ngày ra thông báo đến hết ngày 21/12/2019.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN