Skip to content Skip to navigation

Học bổng

Thông báo học bổng PhD của SMU

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên về học bổng PhD của Trường Đại học Quản lý Singapore (SMU) Thời gian tổ chức : 16:00 – 18:00, Thứ sáu, ngày 23/10/2015 Địa điểm tổ chức : Phòng D201, Trường Đại học KHXH&NV, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1. Thông tin chi tiết Anh/chị vui lòng xem file đính kèm Trân trọng

Thông báo Chương trình học bổng đại học và sau đại học tại Lào và Mông Cổ năm 2015

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến quý Thầy/Cô thông tin Chương trình học bổng bậc đào tạo đai học và sau đại học tại Lào và Mông Cổ năm 2015 . Thời hạn gửi hồ sơ đến ĐHQG-HCM: trước ngày 31/ 7/2015 (Thứ Sáu) . Chi tiết quý Anh/Chị vui lòng xem Công văn đính kèm. Phòng ĐTSĐH&KHCN xin thông báo đến Anh/Chị có quan tâm được biết. Trân trọng.

Trang