Skip to content Skip to navigation

Thông báo quyết định trao học bổng tài trợ của Rosen cho học viên có thành tích cao trong học tập khóa 2017

Căn cứ thông báo về việc xét học bổng cho học viên cao học ngày 4 tháng 5 năm 2018 của Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ (ĐTSĐH&KHCN);

Căn cứ danh sách đề nghị xét học bổng của Phòng ĐTSĐH&KHCN;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên,

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin quyết định về việc trao học bổng tài trợ của Rosen cho học viên có thành tích cao trong học tập khóa 2017 tại quyết định số 519/ QĐ- ĐHCNTT, ngày 30 tháng 8 năm 2018 với các học viên có tên sau:

1. Dương Phi Long, MSHV: CH1702012, ngành CNTT

2 Tôn Nữ Thị Sáu, MSHV: CH1702014, ngành CNTT

3. Nguyễn Xuân Đức, MSHV: CH1702006, ngành CNTT

4. Tống Duy Tân, MSHV: CH1702016, (ngành CNTT chuyển KHMT)

5. Trần Minh Đang, MSHV: CH1702003, ngành CNTT

Mức học bổng: 10,000,000 đồng/ suất.

Thông tin về việc trao học bổng sẽ có thông báo sau.

Chúc mừng các bạn học viên!

Phòng ĐTSĐH&KHCN.