Skip to content Skip to navigation

Thông báo tuyển Intership và Postdoc

Chào các bạn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các giảng viên,

Hiện tại Phòng thí nghiệm phân tích dữ liệu lớn, Viện Tin học và Truyền thông, Nhật bản (NICT) đang tuyển 2 sinh viên làm 3-6 tháng intership (sinh viên đại học, học viên cao học, NCS), và 1-2 năm post-doc (giảng viên, nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ).

Yêu cầu như sau:

A.

- Có nền tảng về máy học (machine learning), khai khoáng dữ liệu (data mining), học sâu (deep learning), thị giác máy tính (computer vision)

Hoặc 

- IoT (lắp đặt các sensor từ các bộ phận riêng rẽ + kiến thức networking)

B.

- Thành thạo lập trình với 1 hoặc nhiều ngôn ngữ như Python, Java, R, SQL

C.

- Tiếng Anh giao tiếp công việc, đọc và viết tốt

Ứng viên có nguyện vọng xin gửi email (bằng tiếng Anh) kèm CV về:

Đào Minh Sơn, Senior Researcher, NICT

dao@nict.go.jp

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.