Skip to content Skip to navigation

Thông tin học bổng DAAD scholarship Programmes for Vietnam

Phòng ĐTSĐH&KHCN nhận được thông tin của chương trình học bổng của Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) " DAAD scholarship Programmes for Vietnam" từ Phòng QHĐN. Nay, Phòng thông báo đến các Anh/Chị học viên có quan tâm về chương trình học bổng tại file đính kèm.

- Tham khảo tại website: www.daad-vietnam.vn .

- Chi tiết liên hệ; Mr Bình theo email: <binh@daadvn.org.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.