Skip to content Skip to navigation

Thông báo về Chương trình học bổng Hokkaido University President’s Fellowship 2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN có nhận được thông tin về Chương trình học bổng Hokkaido University President's Fellowship (2019). Kính nhờ Quý Phòng chuyển thông tin đến các học viên cao học quan tâm.
 
1. Số lượng: 01 suất
2. Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 24/12/2018 (Thứ Hai)
 
Thông tin chi tiết, xin vui lòng xem file đính kèm.
 
Ứng viên vui lòng nộp hồ sơ bản giấy tại Phòng Quan hệ Đối ngoại A125 (liên hệ Mỹ Hạnh) để Phòng làm công văn đề cử.
 
Trân trọng
Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ