Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch thi kết thúc môn ngày 28/5/2017

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10, khóa 11-KHMT lịch thi kết thúc môn ngày 28/5/2017 cụ thể như sau:

- Môn Ngôn ngữ học máy tính: Thi sáng 28/5/2017 - Phòng 7.1 và 5.1 (ca 1: 8g00)

- Môn Công nghệ tri thức và ứng dụng: Thi sáng 28/5/2017 - Phòng 7.1, 5.1, 5.2 (ca 2: 10g00)

Lưu ý: Anh/Chị học viên mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Có mặt tại phòng thi đúng giờ.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN