Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Biểu diễn tri thức và suy luận - CH9 KHMT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 9 đợt 2 KHMT nghỉ môn Biểu diễn tri thức và suy luận do Thầy Đỗ Văn Nhơn phụ trách vào tối thứ sáu ngày 7/ 8 /2015.

Trân trọng