Skip to content Skip to navigation

Đăng ký thẩm định đề cương luận văn cao học đợt 1 năm 2015

Phòng Đào tạo SĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên khóa 8 ngành Khoa học Máy tính, kế hoạch đăng ký thẩm định đề cương luận văn thạc sĩ (Phương thức II) đợt 1 năm 2015 như sau:

1. Học viên trực tiếp liên hệ các GVHD đăng ký làm đề cương nghiên cứu, nộp kèm lí lịch GVHD nếu công tác ngoài Trường ĐHCNTT. Học viên nào chưa có giảng viên hướng dẫn, đề nghị gửi đơn xin đề nghị và đề cương để nhà trường sẽ giới thiệu sau.

2. Thời hạn nộp đề cương: trước ngày 29/11/2014 nộp 02 bản đề cương (để gửi cho 02 CB thẩm định), có chữ ký sống của GVHD và của học viên.

3. Địa điểm nộp: 133G Nguyễn Chí Thanh, Q.5 hoặc Khu phố 6, Phường Linh Trung, Q.Thủ Đức, TPHCM - Trường Đại học Công nghệ Thông tin (P. 127).

Lưu ý: Đề tài có tính mới, mục tiêu rõ ràng, tài liêu tham khảo mới từ năm 2009 trở về sau.

Chi tiết cụ thể xem file đính kèm.