Skip to content Skip to navigation

Danh sách đề nghị tốt nghiệp đợt 2 năm 2014

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên cao học danh sách đề nghị xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2014. Anh/Chị vui lòng kiểm tra đầy đủ thông tin và kết quả điểm học tập. Thông tin cần điều chỉnh Anh/Chị vui lòng gửi mail về thuyntd@uit.edu.vn hoặc cuongvtk@uit.edu.vn. Thời gian phản hồi kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/11/2014.