Skip to content Skip to navigation

V/v Nhắc nhở học viên khóa 6_ đợt 2 sắp hết thời gian đào tạo

Phòng ĐTSĐH & KHCN nhắc nhở các anh/ chị học viên khóa 6 đợt 2 (khóa tuyển năm 2011) theo danh sách đính kèm. Đề nghị các anh/chị khẩn trương hoàn tất các điều kiện tốt nghiêp để hoàn thành đúng tiến độ đào tạo kết thúc vào tháng 12 năm 2015.

Mong các anh/chị cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình.

Thân mến.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.