Skip to content Skip to navigation

Thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn của nghiên cứu sinh

Thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ
cấp Đơn vị chuyên môn của nghiên cứu sinh

Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn cho: Nghiên cứu sinh Mai Tiến Dũng

Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Mã số: 62 48 01 01

Tên đề tài: Truy vấn video sử dụng đa đặc trưng”.

Cán bộ hướng dẫn: GS. TSKH Hoàng Văn Kiếm

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 08 tháng 12 năm 2016

Địa điểm: Phòng A116, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, Phường
Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

 Xin trân trọng kính  mời các Quý vị quan tâm đến tham dự.

PHÒNG ĐTSĐH&KHCN