Skip to content Skip to navigation

Thông báo về buổi báo cáo học thuật của NCS Trần Trung

Kính gửi: Quý Thầy/Cô, các Anh/Chị NCS, HV cao học
Khoa Khoa học Máy tính, bộ môn Xử lý ngôn ngữ tự nhiên sẽ tổ chức "Buổi báo cáo học thuật lần 01 của NCS Trần Trung để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn".

Các nội dung sẽ được trình bày trong Báo cáo học thuật lần 01 của luận án " Hiện thực năng lực biểu đạt nội dung thông tin bằng tiếng Việt cho máy tính ":

Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Tuấn Đăng; TS. Phạm Hữu Đức

Nội dung báo cáo:
 
1. Giới thiệu luận án
2. Mục tiêu và nội dung của luận án
3. Một số đóng góp chính của luận án
4. Các công trình có liên quan

Người báo cáo : NCS Trần Trung
Thời gian: 09h00 sáng thứ ba, 09/05/2017

Địa điểm : Nhà C, phòng C101, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Kính mời Quý Thầy/Cô, các Anh/Chị NCS, HV cao học sắp xếp đến tham dự và cho ý kiến đóng góp.

Trân trọng.