Skip to content Skip to navigation

Thông báo về buổi báo cáo học thuật của NCS Nguyễn Vinh Tiệp

Kính gửi: Quý Thầy/Cô, các Anh/Chị NCS, HV cao học
 

Khoa Khoa học Máy tính, bộ môn Thị giác máy tính và đa phương tiện sẽ tổ chức "Buổi báo cáo học thuật lần 01 của NCS. Nguyễn Vinh Tiệp để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn".
Các nội dung sẽ được trình bày trong Báo cáo học thuật lần 01 của luận án "Nghiên cứu và phát triển một số phương pháp tương tác tự nhiên với thông tin thị giác cho môi trường thông minh":

Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Minh Triết; PGS.TS. Dương Anh Đức

Nội dung báo cáo:

1. Giới thiệu luận án
2. Mục tiêu và nội dung của luận án
3. Một số đóng góp chính của luận án
4. Các công trình có liên quan
Người báo cáo : NCS. Nguyễn Vinh Tiệp
Thời gian: 09h00 sáng thứ tư, 26/04/2017

Địa điểm : Nhà C, phòng C106, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Kính mời Quý Thầy/Cô, các Anh/Chị NCS, HV cao học sắp xếp đến tham dự và cho ý kiến đóng góp.

Trân trọng.