Skip to content Skip to navigation

Thông báo về phiên họp Hội đồng Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Huỳnh Ngọc Tín

Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức phiên họp Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường đối với:

- NCS:  Huỳnh Ngọc Tín,   Chuyên ngành: Khoa học máy tính, Mã số: 62 48 01 01

- Thời gian và địa điểm họp Hội đồng:  

                        8 giờ ngày 26 tháng 02 năm 2016, tại,

                        Phòng E1.1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin,

                        Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP HCM.

- Tên đề tài luận án:  Phát triển một số phương pháp khuyến nghị hỗ trợ
tìm kiếm thông tin học thuật dựa trên tiếp cận phân tích mạng xã hội
.

- Người hướng dẫn:  GS TSKH Hoàng Văn Kiếm.

- Thông tin luận án tham khảo tại: xem file đính kèm

- Bản toàn văn luận án và bản tóm tắt luận án tiến sĩ được trưng bày tại Thư viện Trường Đại học Công nghệ Thông tin, khối nhà A, để những người quan tâm có thể đến tham khảo trong các ngày, giờ Thư viện có phục vụ người đọc.

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, sinh viên và những người quan tâm đến tham dự phiên họp của Hội đồng.

Kính thông báo.