Skip to content Skip to navigation

[UIT-NCS] - Đăng ký nguyện vọng mở các môn học của học phần Tiến sĩ

Chào các anh chị NCS, 

Phòng ĐTSĐH&KHCN tạo form này để các NCS đăng ký nguyện vọng mở các môn học ở học phần trình độ tiến sĩ sắp tới.

Các anh chị NCS vui lòng điền thông tin trong form, để Phòng phối hợp với ĐVCM xem xét tổ chức cho phù hợp. 

https://docs.google.com/a/uit.edu.vn/forms/d/17w4yqDymxz5RpYw0apJLTK__pX...

Hạn chót điền thông tin đến hết ngày 26 tháng 4 năm 2017.

Cám ơn sự hợp tác của các anh chị.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN