Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017 CỦA HỆ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo về việc Thu học phí Đào tạo trình độ Tiến sĩ HK1 2016-2017 như sau:

1. Số tiền học phí: 9.900.000 đ (Chín triệu chín trăm ngàn đồng./.)

2. Phương thức nộp tiền: NCS nộp học phí qua Ngân hàng:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - CN Đông Sài Gòn

- Tên tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

- Số tài khoản: 3141.000.1210304

3. Thời hạn: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/10/2016.

NCS xem chi tiết thông báo tại file đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.