Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời khóa biểu khóa 14 đợt 2

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo thời khóa biểu khóa 14 đợt 2, Anh/Chị vui lòng đăng ký môn học từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/12/2019. Anh/Chị vui lòng truy cập vào trang web sdh.uit.edu.vn, vào mục Học viên - Đăng ký môn học. 

Lưu ý: Các bạn ngành này có thể đăng ký học chung với ngành khác (không quá 12TC)

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN 

File đính kèm: